Quick mail

info@stastna-ekodrogeria.sk

Prečítal/a som si podmienky a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.

Súhlas so spracovaním údajov
- Začiarknutím políčka súhlasu a odoslaním Quick mail formulára dávam, spoločnosti M.T.S. - Služby, s.r.o. - IČO 36406261, dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v súlade s naridením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
- Rozsah spracovania - moje meno, emailová adresa, IP adresa, telefon a správa - za účelom komunikácie so mnou, po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však po dobu 2 rokov.
- Som si vedomý/á toho, že tento dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním údajov môžem kedykoľvek odvolať a ako dotknutá osoba mám právo:
- na prístup k mojim osobným údajom a ďalším informáciám,
- na prenosnosť alebo obmedzenie spracúvania údajov,
- na opravu a vymazanie (tzv. zabudnutie),
- na ukončenie spracúvania na základe námietky.

Ochrana osobných údajov
- Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, skrátene GDPR.
- Počas vašej návštevy zaznamenávame údaje ktoré zadáte do kontaktného formulára v rozsahu - vaše meno, emailová adresa, IP adresa, telefón a správa. Vždy sa snažíme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú v danej situácii potrebné.
- Komunikácia – emailová adresa, ktorú zadáte do kontaktného formulára môže byť použitá na odosielanie informácií, ktoré sa týkajú vašej správy.
- Personalizácia – prispôsobenie našej ponuky vašim individuálnym potrebám. Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby.
- Služby - spracovanie transakcií a doručenie tovaru alebo služby.
- Cookies - pre meranie návštěvnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok používame súbory cookies Google Analytic a reCaptcha pre ochranu údajov. Toto vnímame ako oprávnený záujem správcu. Vo svojom prehliadači môžete súbory vymazať, prip. zakázať.
- Údaje budú uložené po dobu nevyhnutnú alebo pokiaľ nepožiadate o ich vymazanie, maximálne však po dobu 2 rokov.
- Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, želáte si údaje opraviť alebo vymazať, prípadne máte podozrenie, že sa s vašimi údajmi nenarába správne, kontaktujte nás na email: mts@mts-sluzby.eu alebo tel: 0918 722 888, v krajnom prípade môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
- Bezpečnosť - pripojenie k našej doméne je zabespečené, šifrované SSL/TLS, žiadnym spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, výnimkou môže byť povinnosť odovzdania vašich osobných údajov štátnym organizáciám na základe právoplatných právnych rozhodnutí.

Aktualizácia
- Ak zmeníme tieto podmienky v súlade so smernicou GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.
- Podmienky sú platné od 25. mája 2018

Shop
Firma

M.T.S. - Služby, s.r.o.
038 02  Dražkovce 373
IČO 36 406 261

Predajňa

Šťastná ekodrogéria
ul. Riadok 1, Tržnica
036 01  Martin

Kontakt

Ing. M. Műllerová
info@stastna-ekodrogeria.sk
+421 918 722 888